Swiggy-zomato உணவுப் பண்டங்களின் விலை உயருமா?

Byசுவிக்கி(swiggy- சுமாட்டோ(zomato) போன்ற ஆன்லைன் வினியோக நிறுவனங்களையும் GST  வரியின் கீழ் கொண்டு வர உள்ளனர்Source link

Leave a Comment